Mijn achtergrond

De laatste 14 jaar is mijn werkervaring qua ontwikkeling voornamelijk gekleurd door werkzaamheden voor de gemeente Utrecht. Vanaf april 2011 heb ik deze werkzaamheden gecombineerd  met mijn onderneming DNA Projects. Als senior-planner, hoofd bedrijfsbureau en projectmanager heb ik de ‘route’ van beleid naar praktijk in alle vormen kunnen ervaren en eigen maken. De gemeente Utrecht en ik hebben in goed overleg besloten niet de relatie, maar wel onze arbeidsovereenkomst per 1 september 2014 te beëindigen. Ik ben de bedrijven, overheden en de gemeente Utrecht waarmee ik de afgelopen jaren zeer intensief heb samengewerkt heel dankbaar!

Een nieuw begin

maakeenafspraakMaar nu verder! Op 29 april 2011 ben ik gestart met mijn onderneming, DNA Projects. Tot 1 september 2014 heb ik als ondernemer, naast mijn dienstverband bij de gemeente Utrecht, ruim 175  verschillende opdrachten uitgevoerd en afgerond. En daar ben ik ongelofelijk trots op. Mijn persoonlijke visie om te gaan ondernemen is meervoudig. Allereerst omdat ik ondernemen leuk vind. Het werken met verschillende mensen boeiend vind. De afwisseling, uitdaging en het verleggen van grenzen. Vervolgens neem ik maatschappelijk en economisch waar, en u wellicht ook, dat de relatie tussen werkgever en werknemer in de toekomst sterk zal veranderen. Daarnaast zullen ook de maatschappelijke bijdrage aan het verduurzamen van diverse economisch processen een belangrijke verandering betekenen. De participatie tussen consumenten, bewoners, bedrijven en overheden staan aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling En dat proces is inmiddels in gang gezet!

image1
Emotionele balans

Sfeergevoelig en evenwichtig! Mentaal bestand tegen spanningen en overige negatieve factoren in mijn directe omgeving. Een bovengemiddeld incasseringsvermogen heeft van mij een stressbestendig en belastbaar mens/ondernemer gemaakt

image2
Sociale gerichtheid

Mijn mensgerichte aanpak en sturing van het proces komt voort uit een grote behoefte van hulpvaardigheid. Ik heb vanuit mijn natuur sterk de behoefte iets te kunnen en mogen oplossen. Dit geeft mij een klantgerichte en dienstverlenende instelling.

image3
Leidinggevend vermogen

Door mijn positieve dominantie bezit ik de behoefte mijn directe omgeving te sturen en te beheersen ten behoeve van het voor u te bereiken resultaat. Mijn overtuigingskracht biedt mij vaak een natuurlijk overwicht. Daardoor wordt door anderen mijn leidende rol (vaak) geaccepteerd.

image4
Organisatievermogen / werkstijl

De belangrijkste indicatie van mijn organisatievermogen is het vermogen tot delegeren. Het verdelen van de taken en verantwoordelijkheden op zodanige wijze dat ze op de juiste plaats in het proces terecht komen. Hiermee creëer ik ruimte voor de prioriteiten het geen mijn persoonlijke effectiviteit, maar ook die van uw organisatie vergroot.

image5
Persoonlijke drijfveren

Mijn voornaamste drijfveren zijn sturende talenten, en de zoektocht van talent bij mensen. Die uiten zich in resultaatgerichtheid en overtuigingskracht. Daarnaast heb ik de behoefte aan actie, en drive tot ambitie die is gericht op het verwezenlijken in de uitvoering van uw opdracht en mijn persoonlijke doelen. Mijn committent daaraan is onfeilbaar. Eenmaal gecommitteerd, geeft dit alles mij veel enthousiasme en gedrevenheid. Ik vind het fijn om in een team te werken of te begeleiden, waarin duidelijk is wat de taken en verantwoordelijkheden zijn. Ik streef naar een win/win -situatie en sta open voor argumenten van anderen (sportieve instelling)

Waarom voor DNA Projects kiezen

 • Projectmanagement
 • KAM management
 • Logistiek management
 • Voorraadmanagement
 • Kwaliteitsmanagement
 • Duurzaamheidsmanagement
 • Eerste Hulp bij Aanbestedingen
 • Personeelsmanagement
 • Onderhoud/ revisie/ actualiseren van certificaten en vergunningen
 • Transitie ‘Afval tot Grondstof’
 • Verander management Aanpassingen, beheer en onderhoud openbare ruimte

Duurzaam

Duurzaam dossier vervoer binnen de regio Utrecht.
Schermafbeelding 2015-01-30 om 18.31.40